Algemeen

De MR is een zelfstandig orgaan dat op basis van de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) overlegpartner is van de directie. De MR bestaat uit 3 ouders (oudergeleding) en 3 personeelsleden (personeelsgeleding). De directieis geen lid van de MR maar overlegpartner (adviserend en raadplegend).

Via de medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders en personeelsleden meedenken en meepraten over wat er op school gebeurt: de MR is een spreekbuis van ouders en personeel.
Als overkoepeling van de verschillende medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen, kennen we een Gemeenschappelijke MR (de GMR), die zaken behartigt die alle scholen binnen Stichting de Waarden aangaan. De MR van de Rietvest vaardigt 1 persoon af naar de GMR.

Openbaarheid MR-vergaderingen
De vergaderingen van de MR zijn openbaar en u kunt deze als toehoorder bijwonen. De data van de vergaderingen vindt u op het prikbord in de gang en hieronder.

Datum en aanvangstijd:

*

*

*

*

*

 

De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar en worden gehouden in de teamkamer van De Rietvest.