Algemeen

De MR is een zelfstandig orgaan dat op basis van de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) overlegpartner is van de directie. De MR bestaat uit 3 ouders (oudergeleding) en 3 personeelsleden (personeelsgeleding). De directie is geen lid van de MR maar overlegpartner (adviserend en raadplegend).

Via de medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders en personeelsleden meedenken en meepraten over wat er op school gebeurt: de MR is een spreekbuis van ouders en personeel.
Als overkoepeling van de verschillende medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen, kennen we een Gemeenschappelijke MR (de GMR), die zaken behartigt die alle scholen binnen Stichting de Waarden aangaan. De MR van de Rietvest vaardigt 1 persoon af naar de GMR.

Openbaarheid MR-vergaderingen
De vergaderingen van de MR zijn openbaar en u kunt deze als toehoorder bijwonen.

Datum en aanvangstijd (altijd 19.15u):
maandag 21-09-2020
dinsdag 24-11-2020
donderdag 04-03-2021
dinsdag 18-05-2021
donderdag 17-06-2021 

De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar en worden gehouden in de teamkamer van de Rietvest.

De medezeggenschapsraad is ook te benaderen via het volgende mailadres: mr.rietvest@dewaarden.nl