pestprotocol

Klik hier om het pestprotocol van basisschool de Rietvest te openen. Hierin kunt u lezen hoe wij omgaan met pestgedrag, en wat hier precies onder verstaan wordt.


Actueel

Rietvest 60 jaar!

Maandag 29 mei  begint de feestweek. Een week lang feest omdat de Rietvest 60 jaar bestaat!