Schoolkalender

Op RKBS De Rietvest werken we met een schoolkalender, waarin alle activiteiten voor een jaar gepland zijn.

Ook staat er in het voorwoord allerlei praktische informatie, die voor ouders handig is om paraat te hebben (de zgn. Infogids).
De schoolkalender is door de Medezeggenschapsraad vastgesteld.

Jaarlijks ontvangen alle ouders een digitale versie van de schoolkalender ruimschoots voor het einde van het schooljaar.
De digitale agenda is opgenomen in een app, Parro Talk.
Om de kosten te drukken in deze digitale tijd én op grond van milieu-overwegingen bieden we deze schoolkalender zoals eerder gezegd digitaal aan.
Ouders van nieuwe leerlingen ontvangen de schoolkalender (en schoolgids) eenmalig in een gedrukte versie.

U kunt klikken op de afbeelding om de schoolkalender te downloaden.

schoolkalender 20120-2021