Aanmelden nieuwe leerlingen

Leerlingen zijn leerplichtig op de eerste schooldag van de maand volgend op de maand waarin ze vijf jaar zijn geworden.
Kinderen zijn toelaatbaar vanaf de dag dat ze vier jaar worden.

U bent van harte uitgenodigd om de school te bekijken en informatie te krijgen en/of te vragen. Graag maken we tijd om een informatiegesprek te plannen.
Uiteraard behoort een rondleiding tot de mogelijkheden. Sfeer proeven van de school in bedrijf is natuurlijk van groot belang.

Ouders van nieuwe leerlingen krijgen altijd een bericht van inschrijving en zullen thuis bezocht worden door de leerkracht van groep 1.

Natuurlijk kunt u uw kind het hele jaar door bij ons inschrijven indien u net in Klundert bent komen wonen, of binnen Klundert bent verhuisd naar een andere wijk.

Als u uw kind, dat 4 jaar wordt, definitief aanmeldt, krijgt u ± 2 maanden voordat uw kind vier wordt, een bezoek van de kleuterleerkracht bij u thuis. Bij dit bezoek worden ook afspraken gemaakt over gewenningsochtenden of – middagen. De kinderen mogen 10 dagdelen komen kennismaken voor hun 4e verjaardag. Meteen na zijn of haar vierde verjaardag volgt het kind de complete schoolweek. In overleg met ouders/verzorgers kan anders besloten worden.

Wordt er een kind aangemeld dat ouder is dan 4 jaar, bijv. ten gevolge van een verhuizing, dan kan dit per direct instromen in de passende groep.

Inschrijfformulieren zijn aanwezig; maakt u gerust een afspraak!

RKBS De Rietvest
Keenestraat 7
4791 AM Klundert
tel: (0168) 402871
info.rietvest@dewaarden.nl