Ouderraad

De ouderraad bestaat momenteel uit ongeveer 10 actieve ouders van leerlingen uit de groepen 1 tot en met 8.

Het hele schooljaar door organiseert de ouderraad (in overleg met het team van leerkrachten en de directeur) festiviteiten voor de kinderen.
Dit zijn:

 • Dag van de leerkracht, (oktober)
 • Sinterklaasfeest, (december)
 • Kerstfeest, (december)
 • Carnavalsviering, (februari/maart)
 • Jantje Beton inzameling,
 • Paaseierenactie,
 • Paasviering, (maart/april)
 • Avondvierdaagse, (juni)
 • Uitglijden, (laatste schooldag)
 • Afscheidsavond voor groep 8
 • Beheer school t-shirts.
  We zorgen ervoor dat bij het schoolvoetbaltoernooi of andere sportieve evenementen waarbij teams namens de school deelnemen, maar ook bij de avond-4-daagse en de schoolreis, de schoolshirts worden verdeeld onder de kinderen. Na elke activiteit worden de schoolshirts door de ouderraad gewassen en weer opgeruimd tot de volgende keer.
 • Bij (sportieve) evenementen waarbij de kinderen van de school betrokken zijn, zorgt de ouderraad ook meestal voor wat te drinken en iets lekkers te eten.
 • Soms wordt de ouderraad door het team gevraagd bij bijzondere gelegenheden hand- en spandiensten te verrichten.

Werkgroepen
Elke activiteit wordt voorbereid en georganiseerd door een werkgroep. De werkgroep bestaat uit 3 tot 4 ouderraadsleden. In elke werkgroep zitten altijd een paar ervaren ouderraadsleden die deze activiteit al eerder hebben georganiseerd. De werkgroep zet de lijnen uit voor de betreffende activiteit, zorgt voor boodschappen, versiering e.d. De uitvoering van de activiteit vindt plaats door de leden van de werkgroep en (na inventarisatie door de werkgroep) de overige leden van de ouderraad.

Eén van de leden van de betreffende werkgroep is ‘hoofd’ van de werkgroep.
Deze zorgt voor:

 • het tijdig bij elkaar komen van de betreffende werkgroep
 • de communicatie naar en van het team
 • de communicatie naar ouderraadsleden

Vergaderingen gehele ouderraad

 • 6 x per jaar op dinsdagavond vanaf 19.00 uur op school.
  Tijdens deze vergadering is de gehele ouderraad, een teamlid en/of  de directeur aanwezig. De activiteiten die achter de rug zijn, worden geëvalueerd en de op handen zijnde activiteiten worden “dichtgetimmerd”.

Vergaderingen als werkgroeplid

 • De betreffende werkgroep vergadert wanneer en waar het hen past; onder schooltijd, ’s avonds, op school of bij iemand thuis.

Zoals u kunt lezen wordt er door de ouderraad heel wat werk verzet.

Ouderbijdrage

Voor het organiseren van allerlei activiteiten heeft de Ouderraad geld nodig.
Aan de ouders van de groepen 1 t/m 8 wordt éénmaal per jaar een bijdrage gevraagd.
Voor komend schooljaar is deze vastgesteld op € 25,00 per kind. Via een betaalverzoek vanuit Schoolkassa kunt u deze bijdrage voldoen.

De leerlingen van groep 1 die later op school komen betalen een aangepaste bijdrage. De leerkracht van groep 1 zal u hierover informeren middels een brief.
Voor kinderen die ná 01-01 op school komen, bedraagt de ouderbijdrage €12,50

U kunt voor vragen en opmerkingen altijd contact opnemen met de Ouderraad op het volgende mailadres:

or.rietvest@dewaarden.nl