Overblijven

Beste ouders,

M.i.v. schooljaar 2020-2021 zal de overblijf verzorgd worden door Kindstralen. Op deze pagina kunt u meer informatie vinden over de overblijf en deze organisatie.

Op onze school is voor alle kinderen gelegenheid om over te blijven in de middagpauze.

Voor alle groepen is de pauze van 12.15 uur tot 13.25 uur (overblijf tot 13.15 uur).
De kinderen kunnen in de middagpauze thuis eten, maar kunnen ook op school blijven. In elke groep komen dan medewerkers die het overblijven verzorgen.
Wij vinden het belangrijk dat het overblijven op onze school goed verloopt.
Dit houdt in dat de kinderen rustig kunnen eten en drinken in een gezellige sfeer en dat er voldoende gelegenheid is voor spelen, zodat de kinderen fris en uitgerust zijn voor de lessen in de middag.

De tussenschoolse opvang (TSO) wordt op onze school georganiseerd en begeleid door Kinderstralen.
Klik voor meer informatie én om uw kind(eren) in te schrijven voor de TSO op onderstaande afbeelding om door te linken naar de website van Kinderstralen.

inschrijven bij Kindstralen

Kindstralen en Gezonde School

werving overblijfouders

 

Algemene afspraken

 •    Om 12.15 uur gaan de leerlingen zelfstandig naar de overblijfruimte.
  Ze eten dan samen met de andere leerlingen en de overblijfouders rustig  hun lunch in de daarvoor bestemde overblijfruimte op. Groep 1 en 2 eten  in een kleuterlokaal, groep 3 tot en met 8 in de aula van school.
 •    Kleuters mogen tijdens de overblijf altijd naar de wc.
  Vanaf groep 3 mag men voor het eten en voor het naar buiten gaan gebruik maken van het toilet.
  Dit om onnodig geloop en onrust te voorkomen.
 •    Eten wat niet opgegeten wordt, gaat in de broodtrommel/het broodzakje weer mee terug naar huis.
  Wij gooien geen eten weg. Alle leerlingen  MOETEN minimaal 1 boterham opeten!
 •    We hebben liever geen snoep, chips, frisdrank of energiedrankjes tijdens  de overblijf.
  Wel stellen wij het op prijs als de leerlingen een lekker stuk fruit (bijv. in  stukjes gesneden appel, banaan, mandarijn enz.) bij zich hebben om dit na hun boterham op te eten.
 •    Als het regent, blijven we in de overblijfruimte om daar te ontspannen, lezen, spelletjes te spelen etc.
  Met mooi weer spelen we na het eten buiten op het schoolplein.
 •    Alle kinderen van groep 3 en hoger gaan als het goed weer is uiterlijk om 12.45 uur naar buiten.
  De kleuters gaan gezamenlijk als iedereen klaar is  met eten.
 •    Zonder toestemming van de overblijfcoördinator/ouders mogen de kinderen niet het schoolplein verlaten.
 •    De leerkrachten nemen om 13.15 uur de surveillance op het schoolplein over en dan is de overblijf afgelopen.