Overblijven

Beste ouders,

Om u een indruk te geven hoe de overblijf op De Rietvest geregeld wordt, is er een overblijfboekje opgesteld. In dit boekje staat niet alleen informatie over het overblijven, maar ook diverse afspraken die van toepassing zijn en waaraan leerlingen en ouders zich dienen te houden.
Deze afspraken zijn nodig om het overblijven voor iedereen op een leuke en veilige manier te laten verlopen.

Mocht u na het lezen  meer informatie wensen of vragen hebben, dan kunt u altijd bij de overblijfcoördinator (Fenke Hogeslag) of directeur (Marco van Bers) terecht. U kunt ‘de overblijf’ tevens mailen op: overblijf@derietvest.nl

Op De Rietvest hanteren we het volgende overblijfreglement

overblijfreglement

 

 

 

 

 

 

Algemene afspraken

 •    Om 12.15 uur gaan de leerlingen zelfstandig naar de overblijfruimte.
  Ze eten dan samen met de andere leerlingen en de overblijfouders rustig  hun lunch in de daarvoor bestemde overblijfruimte op. Groep 1 en 2 eten  in een kleuterlokaal, groep 3 tot en met 8 in de aula van school.
 •    Kleuters mogen tijdens de overblijf altijd naar de wc.
  Vanaf groep 3 mag men voor het eten en voor het naar buiten gaan gebruik maken van het toilet.
  Dit om onnodig geloop en onrust te voorkomen.
 •    Eten wat niet opgegeten wordt, gaat in de broodtrommel/het broodzakje weer mee terug naar huis.
  Wij gooien geen eten weg. Alle leerlingen  MOETEN minimaal 1 boterham opeten!
 •    We hebben liever geen snoep, chips, frisdrank of energiedrankjes tijdens  de overblijf.
  Wel stellen wij het op prijs als de leerlingen een lekker stuk fruit (bijv. in  stukjes gesneden appel, banaan, mandarijn enz.) bij zich hebben om dit na hun boterham op te eten.
 •    Als het regent, blijven we in de overblijfruimte om daar te ontspannen, lezen, spelletjes te spelen etc.
  Met mooi weer spelen we na het eten buiten op het schoolplein.
 •    Alle kinderen van groep 3 en hoger gaan als het goed weer is uiterlijk om 12.45 uur naar buiten.
  De kleuters gaan gezamenlijk als iedereen klaar is  met eten.
 •    Zonder toestemming van de overblijfcoördinator/ouders mogen de kinderen niet het schoolplein verlaten.
 •    De leerkrachten nemen om 13.15 uur de surveillance op het schoolplein over en dan is de overblijf afgelopen.