Brede School Moerdijk

Brede scholen In Moerdijk
De gemeente Moerdijk heeft december 2010 de forse ambitie vastgesteld om alle scholen in de gemeente tot een ‘brede school’ te ontwikkelen. De realisering van dit doel is sindsdien opgepakt met de vier schoolbesturen die in de gemeente actief zijn: Stichting De Waarden, Borgesiusstichting, Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant en Stichting Marklandcollege.  Per 2014 zijn 11 van de 24 scholen een brede school.

Wanneer ben je Brede school Moerdijk ?
Een school mag zich brede school noemen indien zij:

  • als doel heeft de ontwikkeling van kinderen te stimuleren;
  • met hulp van activiteiten op het gebied van zorg, opvang en verrijking;
  • aanvullend als doel heeft leefbaarheid in kernen en wijken te stimuleren;
  • met als uitgangspunt gestructureerde samenwerking op basis van een visiedocument;
  • waarbij ouderbetrokkenheid en betrokkenheid vanuit kern en wijk is gerealiseerd;
  • en waarbij wordt deelgenomen aan het lokaal Overleg Brede Scholen Moerdijk.

De Rietvest is een Brede school Moerdijk
Even voor de zomervakantie van 2014 is De Rietvest  als Brede school Moerdijk gecertificeerd. De school voldoet aan het merendeel van de gestelde eisen.

Op deze pagina vind u het visiedocument van de brede school. Om dit te openen klikt u hier.

Ook vindt u hier het kaartje met daarop de brede scholen.