Notulen

Hier vindt u de notulen schooljaar 2018-2019:

MR notulen 24 januari 2019

notulen dd 20-11-2018

notulen dd 24-01-2019

Notulen dd 18-06-2019