Groep 1-2

Welkom op de groepspagina van groep 1/2 

RIE_9754 RIE_9874 RIE_9584

juf Marjon                                           juf Carla                                               juf Pauline

Hallo allemaal,

Wat leuk dat dat u een kijkje neemt op de groepspagina van groep 1-2

Even voorstellen wie de leerkrachten van de 2 kleutergroepen zijn …..

Groep 1-2 A

Hallo, wij zijn juf Carla en juf Pauline, de 2 groepsleerkrachten van groep 1-2 A. Van maandag tot en met woensdag geeft juf Carla les in de kleutergroep, en op donderdag de hele dag geeft juf Pauline les aan de kleuters van groep 1-2A. Alle groep 2 leerlingen hebben op vrijdagochtend juf Marjon.

Groep 1-2 B

Mijn naam is Marjon van Nispen. Sinds 2008 ben ik werkzaam als groepsleerkracht op de Rietvest. Van maandag tot en met donderdag ben ik de juf van groep 1-2 B. Op vrijdagochtend geef ik les aan alle leerlingen van groep 2. Het is ontzettend mooi om te zien wat een ontwikkeling de kinderen door maken van 4-jarige peuter tot oudste kleuter van groep 2. De spontaniteit en het enthousiasme van de kleuters spreekt me erg aan. Ik vind het belangrijk dat de kinderen zich prettig voelen in de groep, want wanneer je met plezier naar school gaat komt de rest meestal vanzelf.We gaan er samen met de kinderen, ouders en het team van de Rietvest een leuk, gezellig en vooral leerzaam schooljaar van maken!

Op deze pagina kunt u algemene informatie lezen over het onderwijs in groep 1-2 op de Rietvest.

Kenmerken:

Kinderen van groep 1-2 zijn jong en spontaan. In de meeste gevallen zijn ze nog speels en erg afhankelijk. Jonge kinderen moeten het vooral hebben van een grote mate van welbevinden, zich lekker voelen en zelfvertrouwen hebben om goed in het persoonlijke leven en in de samenleving te kunnen functioneren.

Dit verdient daarom veel aandacht en zorg. Jonge kinderen moeten zich in de meest brede zin kunnen ontwikkelen. Ze moeten initiatieven kunnen nemen, kunnen communiceren, samen spelen en samenwerken met anderen.

Wij gunnen alle kinderen een goede start. Dat ze zich prettig voelen en vol zelfvertrouwen deelnemen aan alle activiteiten. Dan hebben ze de beste kansen om op een goede wijze allerlei dingen te leren. Er zal dan ook zo veel mogelijk rekening worden gehouden met de belevingswereld van de kinderen.

We sluiten zoveel mogelijk aan bij de individuele ontwikkelingsprocessen van de kinderen, waarbij we de kinderen individueel observeren, stimuleren en helpen in hun ontwikkeling.

Ook vinden wij het belangrijk dat de kinderen een zekere mate van zelfstandigheid verkrijgen, zoals jezelf kunnen aankleden, je eigen veters kunnen strikken, opruimen en je houden aan bepaalde regels die gelden binnen de groep/school (High Five gedragsregels van de Rietvest en de Kanjerregels). Gaandeweg leert het kind de regels van de groep en de school.pompom buitenspelen

De werkjes die een kind doet in de kleutergroep moeten aansluiten bij zijn/haar niveau. Aan een kind van groep 1 (jongste kleuter) worden minder eisen gesteld als aan een kind van groep 2 (oudste kleuter). Als bijvoorbeeld een kind van groep 1 wil wisselen van werkje zal dit eerder worden toegestaan als bij een kind van groep 2. Van een oudste kleuter wordt verwacht dat hij/zij langer zelfstandig met een werkje bezig is. Er wordt gerichter naar een bepaald doel gewerkt, er worden hogere eisen gesteld en het kind bepaalt in mindere mate wat er gebeurt.

De lokalen:

–          Er zijn twee kleutergroepen op de Rietvest. Groep 1 en 2 zijn op onze school gecombineerd. De lokalen van de kleutergroepen zijn de 2 lokalen op de begane grond. We hebben ook een speellokaal voor gym- en spellessen. De ingang van de kleutergroepen bevindt zich aan de achterzijde van het schoolgebouw. De beide kleutergroepen beschikken gezamenlijk over kleutertoiletten op de gang.

–          De klas is ingericht met een vaste kring waar de kinderen hun eigen plaats hebben. De kinderen hebben geen vaste zitplaats aan de tafels. Daarnaast staan alle kasten zo in de klas dat we allerlei verschillende hoeken hebben gecreëerd. Bij iedere kast hoort een eigen werkplek. Bijv. bij de puzzelkast hoort een tafel waar ze alleen mogen puzzelen. Bij de knutselkast hoort de knutseltafel, bij de rekenkast hoort de rekentafel etc. We hebben in beide kleuterklassen een mooie huishoek, een lees/luisterhoek en een schrijfhoek gecreëerd.

– Op de gang en in de hal van de school hebben we een zandtafel, een watertafel, een lego- bouwtafel, een bouwhoek en regelmatig ook een themahoek. Van al deze hoeken maken we gezamenlijpompom kapstokk gebruik tijdens de speel/werktijd in de groep.

Pompom leesboek
Methodes:

Ook in de kleutergroepen gebruiken we methodes. Sommige methodes worden les voor les gevolgd, andere methodes zijn meer om ideeën uit te halen voor de leerkracht. Een aantal methodes die gebruikt worden in de kleutergroep hebben we in alle groepen op de Rietvest of ze sluiten goed aan op methodes die vanaf groep 3 gehanteerd worden. Dit om de doorgaande lijn (vaste structuur, opbouw in moeilijkheidsgraad, herhaling van lesstof etc.), van groep 1 t/m groep 8 te waarborgen in het onderwijs.

Schatkist methode voor groep 1-2:

pompom schatkist

Vanaf begin schooljaar 2016-2017 gaan we in groep 1-2 starten met de laatste nieuwe versie van de methode Schatkist. We werken al vele jaren op de Rietvest met Schatkist versie 2, maar in de loop van dit schooljaar komt versie 3 in delen uit en zullen wij hier meteen mee aan de slag gaan. Schatkist versie 3 is interactief, speels en leerzaam en maakt het leren voor de kleuters nog leuker. De methode laat kleuters door middel van gerichte spelactiviteiten op een eigentijdse manier leren, zonder dat kleuters het eigenlijk zelf in de gaten hebben. Verwonderen en ontdekken in een speelse en rijke leeromgeving, waarbij kleuters ieder op hun eigen manier worden uitgedaagd. Er wordt doelgericht gewerkt aan de brede ontwikkeling van kleuters, maar Schatkist laat kleuters vooral nog kleuters zijn van instromers tot en met kinderen in groep 2. De kinderen worden uitgedaagd om een probleem van Pompom en zijn vrienden te onderzoeken en samen een creatieve oplossing te bedenken. Pompom is de centrale figuur in de methode en het vriendje van de kleuters. Pompom is er als handpop in de klas en als 3D animatie op het digibord. Er komen allerlei ontwikkelingsgebieden spelenderwijs aan bod en er wordt voldaan aan alle leerdoelen voor 4, 5 en 6 jarigen. Kleuteronderwijs is spontaan en speels, maar kent ook zijn doelen en verplichtingen.

pompom kring
Kringactiviteiten:

In de kring vindt een grote diversiteit aan activiteiten plaats.Bij de dagopening bekijken we het dag-ritme-pakket en kunnen de kinderen ervaringen aan elkaar vertellen. We vullen de tijdwijzer met de juiste kaartjes. Daarnaast doen we nog een heleboel andere activiteiten:

 

  • Taalactiviteiten zoals: boeken voorlezen, praatplaten, taalspelletjes en het aanleren van versjes of letters.
  • Activiteiten uit Schatkist methode voor groep 1-2 ,passend bij het actuele thema
  • Rekenactiviteiten uit de methode Pluspunt zoals: getalbegrip, tellen, wegen, meten enz.
  • Muzieklessen waaronder het aanleren van liedjes en werken met instrumenten, maar ook dans en bewegingsactiviteiten
  • Katechese lessen vanuit de methode “trefwoord”
  • Kanjertraining/ Lentekriebels voor de sociaal emotionele ontwikkeling.     pompom ontw. materiaal

Werken met ontwikkelingsmateriaal:

Tijdens het werken zijn de kinderen doorgaans vrij om een keuze te maken uit de materialen in de kast. Toch zijn er ook tijden waarop zij een verplicht werkje moeten maken. Dit om de overgang naar groep drie te versoepelen maar ook om ervoor te zorgen dat de kinderen met zoveel mogelijk materialen in aanraking komen.

De kinderen spelen nu ook in de hoeken in de klas. Deze hoeken passen wij regelmatig aan de belevingswereld van de kinderen aan. De ene keer is er een winkel, de andere keer een postkantoor in de klas of in een wisselhoek op de gang.

Planbord:

Bij het werken met ontwikkelingsmaterialen maken we gebruik van het planbord. Zo kunnen de kinderen zelf hun activiteit kiezen en op andere momenten heeft de leerkracht hun activiteit gepland en is dit voor de kinderen direct zichtbaar. Bij de vrije keuze hangen de kinderen een eigen naamkaartje op bij de foto van het werkje waar ze mee willen gaan werken of de hoek waarin ze willen gaan spelen. Het aantal magneetjes onder de foto op het planbord geeft aan hoeveel kinderen er met een werkje /hoek kunnen werken of spelen. Doorgaans zijn dit 2 kinderen.

In alle groepen op onze school wordt tijd besteed aan het zelfstandig werken. De kinderen zijn op deze momenten geheel zelfstandig bezig. Wij geven dat aan (bijvoorbeeld d.m.v. een houten standaard van Pompom). Als bijvoorbeeld Pompom op de tafel van de juf staat, kunnen de kinderen niets aan haar vragen. De leerkracht heeft dan tijd voor observaties en remediëren.

Bewegingsonderwijs:pompom gym

Bij goed weer spelen wij meestal buiten. Op het rooster van de kleutergroep is er 1x per week een vast tijdstip ingepland waarop wordt gegymd. Dit schooljaar is dat op maandag(middag). Wanneer het heel slecht weer is en we niet buiten kunnen spelen, gaan we – als de speelzaal niet bezet is – daar gymmen of spelen. Bewegen is ontzettend belangrijk voor jonge kinderen, zeker na momenten van concentratie hebben ze een uitlaatklep nodig. In de speelzaal worden verschillende soorten gymlessen gegeven:

  • vrije lessen met klim- en klautertoestellen.
  • motorische oefeningen met kleine materialen.
  • spellessen

Klasbord:

Met ingang van vorig schooljaar zijn wij in alle groepen klasbord gaan gebruiken.

Klasbord is een social media tool voor het onderwijs. Met klasbord willen wij alle ouders/verzorgers regelmatig via app op de hoogte houden van (leuke) activiteiten die in de groep plaatsvinden, om op deze manier de communicatie tussen school en thuis leuker, makkelijker & veiliger te maken. Voortaan kunnen ouders/verzorgers  dus de leukste kiekjes, kleine tekstberichten of vragen vanuit de klas direct via de Klasbord-app bekijken en lezen. Klasbord is een gesloten en veilige omgeving en dat is wel zo fijn! De berichten uit de klas zijn alleen toegankelijk voor de volgers (en dat zijn ouders/verzorgers van de leerlingen) die door de leerkrachten zijn geaccepteerd.pompom fototoestel

Op onze website kunt u meer algemene informatie  vinden van de school en op de fotopagina van deze website zijn foto’s te bekijken van activiteiten  die op de Rietvest georganiseerd zijn of waar wij als school aan hebben deelgenomen.

Informatieboekje groep 1-2:

Meer uitgebreide en specifieke informatie over het onderwijs in groep 1-2,  o.a. over het lesprogramma, de methoden die worden gebruikt en bijvoorbeeld praktische zaken, kunt u lezen in het informatieboekje van groep 1-2. Voor het infoboekje van groep 1-2  klik hier   informatieboekje-groep-1-en2-2016-2017-definitief

 

Jaarkpompom feestalender, vieringen en activiteiten:

Op de Rietvest speelt samen vieren een grote rol. Naast dat zowel leerkrachten als leerlingen enorm van feestelijke momenten genieten, vinden we ook het gevoel van saamhorigheid en verbondenheid met elkaar heel belangrijk. Jaarlijks vieren we het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, Carnaval en hebben we een Paasviering.

Al vele jaren brengt Sinterklaas een bezoek aan onze school, wat ieder jaar zeker voor de kleuters een hoogtepunt is en heel veel indruk maakt. Afgelopen jaar hebben we met het Kerstfeest met z’n allen genoten van een verrukkelijk kerstdiner! Alle ouders/ verzorgers van alle leerlingen van de  Rietvest hebben samen heerlijke gerechten,hapjes en drankjes gemaakt of verzorgd.

Als we samen in de klas een feestje vieren omdat er iemand jarig is, dan mag er ook getrakteerd worden. Alle juffen  vieren samen jaarlijks hun verjaardag op juffendag. Juffendag wordt altijd gekoppeld aan een thema. Afgelopen jaar was het  thema “Kermis”.

Sinds drie jaar hebben scholen de mogelijkheid om mee te doen aan de Koningspelen. De leerlingen van dpompom koningsspelene Rietvest doen er vanaf de eerste keer al aan mee. Op de Rietvest hebben wij deze sportieve dag gecombineerd met onze jaarlijkse sportdag. Naast alle sportieve onderdelen staan er ook allerlei leuke spelletjes en andere activiteiten op het programma. Een hele fijne manier om samen actief bezig te zijn. Voor de kleuters worden de koningsspelen gehouden in en rond het schoolgebouw waarbij de hulp van ouders onmisbaar is. Deze leuke dag met tal van sportactiviteiten wordt gezamenlijk met een warming-up en dans op het schoolplein geopend. Gelukkig treffen we vaak goed weer op deze dag. Na afloop krijgen alle kinderen een diploma mee naar huis.

Ieder jaar starten we in een van de eerste schoolweken al met een verkeersweek op school. Laten zien wat je al kunt en weet van en in het verkeer en natuurlijk ook weer wat bij leren.

Niet alleen bij speciale gelegenheden en vieringen staat saamhorigheid en verbondenheid centraal. Dit vinden we ook in de dagelijkse praktijk heel belangrijk.

In de groepen 1-2 wordt veel geleerd door samen te spelen. Buiten spelen is daar een onderdeel van, maar we houden opompom buitenspelenok in de wintermaanden 1 keer per maand met de kinderen van de groepen 1-2 en 3 een aantal keer spelletjesmiddagen. Tijdens deze middag spelen de kinderen onder begeleiding van hulpouders, opa of oma en leerlingen van groep 8 samen gezelschapsspelletjes die de kinderen van thuis hebben meegebracht. Het spelen van gezelschapsspelletjes is heel leerzaam. Zo leren kinderen bijvoorbeeld op hun beurt te wachten, te delen, omgaan met winnen en verliezen, keuzes maken etc.

Een vaste activiteit in groep 1 en 2 is het oma en opa project. Ieder jaar weer een moment waar de kinderen erg naar uitkijken! In de laatste week  van het  project komen veel opa’s en oma’s op bezoek in de groep. Dat is niet alleen geweldig leuk en leerzaam, maar ook ontzettend gezellig.

Een aantal jaren geleden hebben een aantal leerlingen met hulp van een aantal leerkrachten “Rietvest got tpompom gitaaralent” voor het eerst op school georganiseerd. Een heuse talentenshow waarbij de kinderen van onze school aan elkaar en aan de ouders hun talent kunnen laten zien! Dit kan van alles zijn; bijvoorbeeld zingen, dansen, goochelen, een muziekinstrument bespelen etc. Soms kinderen individueel maar soms ook als groep. Voor groot en klein, want zelfs kleuters zijn enthousiast en geven zich op. Inmiddels zijn we toe aan de vierde editie en hopen dat ook dit jaar de aanmeldingen massaal binnen stromen en weer vele kinderen van de Rietvest op het podium zullen schitteren!

We hebben ook Talentendagen op de Rietvest. Deze talentendagen staan geheel in het teken van creativiteit en cultuur. Gedurende een ochtend volgen verschillende groepen diverse creatieve workshops met dans, muziek, expressie en creatieve vaardigheden. Deze workshops worden gegeven door vrijwilligers, leerkrachten, ouders of externen. Aan het einde van de ochtend presenteren en showen alle kinderen hun creatieve vaardigheden en talenten op de catwalk of het podium aan alle kinderen, ouders, leerkrachten en belangstellenden.

Om een indruk te krijgen van al deze activiteiten, zou u beslist een kijkje moeten nemen op de fotopagina van onze website!

pompom fototoestelpompom computer